POWER 5.2

StartPOWER 5.2
Rozwiń
power52_logowanie.jpg

Głównym celem projektu “Poprawa efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia poprzez szkolenia pracowników administracyjnych oraz kadry zarządzającej w sektorze ochrony zdrowia przez Gdański Uniwersytet Medyczny” jest poprawa wiedzy i podnoszenie kwalifikacji:

  • pracowników administracyjnych podmiotów leczniczych oraz kadry zarządzającej w sektorze ochrony zdrowia
  • podnoszenie wiedzy przez inne podmioty zaangażowane w działalność podmiotów leczniczych tj. pracowników płatnika – NFZ oraz pracowników organów założycielskich podmiotów leczniczych (jednostek samorządu terytorialnego, uczelni medycznych, ministerstw, centralnych organów administracji rządowej i urzędów wojewódzkich)
  • stałe podnoszenie wiedzy m.in. w zakresie przepisów prawa finansowego, zasad funkcjonowania ochrony zdrowia i finansowania świadczeń opieki zdrowotnej, zasad sprawozdawczości dotyczącej ww. świadczeń dla NFZ. Ważne jest także doskonalenie umiejętności z zakresu porozumiewania się z pacjentem, rodziną chorego oraz współpracownikami.
Osoby upoważnione do udziału w kształceniu:
  • pracownicy pionów administracyjnych podmiotów leczniczych, np. rejestratorki/rejestratorzy, księgowe, specjaliści ds. zamówień publicznych,
  • kadra zarządzająca podmiotami leczniczymi, np. dyrektorzy, managerowie ochrony zdrowia,
  • kadra medyczna posiadająca w zakresie swoich obowiązków funkcje administracyjne, np. ordynatorzy, pielęgniarki oddziałowe,
  • pracownicy Narodowego Funduszu Zdrowia,
  • pracownicy organów założycielskich podmiotów leczniczych tj. jednostek samorządu terytorialnego, uczelni medycznych (pracownicy administracyjni), ministerstw, urzędów wojewódzkich, centralnych urzędów administracji rządowej (uczestnikami mogą być wyłącznie pracownicy komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za nadzór nad utworzonymi przez ten organ podmiotami leczniczymi),
  • konsultanci krajowi i wojewódzcy.


Uwaga Pracownicy zatrudnieni w jednym miejscu pracy (u jednego pracodawcy) stanowią nie więcej niż 20% uczestników jednej formy kształcenia w ramach tego samego projektu.

2 tygodnie przed terminem szkolenia należy dostarczyć komplet dokumentów, w tym Zaświadczenie o zatrudnieniu.