Szkolenia w zakresie komunikacji, koordynacji, zarządzania

StartSzkolenia w zakresie komuni...
Rozwiń
power52_logowanie.jpgW ramach projektu w ramach szkoleń w zakresie komunikacji, koordynacji, zarządzania istnieje możliwość rejestracji na cztery różne szkolenia:
Podstawy i założenia procesów koordynacji wraz elementami e-zdrowia i telemedycyny

Szkolenie odbywa się zdalnie

10-11 października 2020 24-25 października 2020 7-8 listopada 2020 27-28 listopada 2020
27-28 lutego 2021 27-28 marca 2021 24-25 kwietnia 2021 22-23 maja 2021
23-24 października 2021 26-27 marca 2022 23-24 kwietnia 2022 11-12 czerwca 2022

Wkrótce kolejne terminy

Program szkolenia

 • Podstawy wprowadzenia opieki koordynowanej na poziomie wysokospecjalistycznym, podstawy współpracy pomiędzy różnymi specjalistami, zasady zarządzania procesem
 • Podstawy reorientacji świadczeń opieki zdrowotnej i jej wpływ na jakość, dostępność, zaspokojenie potrzeb, rozpoznanie wartości i lepszą komunikację
 • Klasyfikacja celów, uwarunkowań i możliwości wdrażania rozwiązań z zakresu e-zdrowia (w tym telemedycyny), które przyczyniają się do efektywnego wykorzystania zasobów, poprawienia warunków pracy oraz lepszej opieki adresowanej do pacjentówPodstawy zarządzania jakością w jednostkach służby zdrowia – identyfikacja procesów

Szkolenie odbywa się zdalnie

24-25 października 2020 7-8 listopada 2020 21-22 listopada 2020 27-28 lutego 2021
20-21 marca 2021 24-25 kwietnia 2021 22-23 maja 2021 20-21 listopada 2021

Wkrótce kolejne terminy

Program szkolenia:

 • Podstawy zarządzania jakością dotyczące usług zdrowotnych, udzielania świadczeń i realizacji procesów administracyjnych w podmiocie leczniczym
 • Klasyfikacja i analiza wybranych procesów zarządzania jakością w ochronie zdrowiaKomunikacja w ramach organizacji wraz z doskonaleniem umiejętności wystąpień publicznych

Szkolenie odbywa się zdalnie

10-11 października 2020 7-8 listopada 2020 21-22 listopada 2020 12-13 grudnia 2020
27-28 lutego 2021 20-21 marca 2021 15-16 maja 2021 12-13 czerwca 2021
23-24 października 2021

Wkrótce kolejne terminy

 

Program szkolenia:

 • Podstawy wiedzy na temat prawidłowości i mechanizmów komunikowania się
 • Podstawowe mechanizmy i konsekwencje stresu w procesie komunikowania
 • Podstawowe zagadnienia odnośnie manipulacjiWarsztaty praktyczne w zakresie zarządzania kolejkami wraz z warsztatami planowania terapii i rejestracji świadczeń

Szkolenie odbywa się zdalnie

17-18 października 2020 21-22 listopada 2020 20-21 marca 2021 17-18 kwietnia 2021
15-16 maja 2021 29-30 maja 2021 12-13 czerwca 2021 20-21 listopada 2021
26-27 lutego 2022 19-20 marca 2022 4-5 czerwca 2022

Wkrótce kolejne terminy

 

Program szkolenia:

 • Zasady i regulacje w zakresie metodologii zarządzania kolejkami
 • Podstawy funkcjonowania i rozliczania świadczeń odrębnie rozliczanych na przykładzie karty DILO
 • Podstawy harmonogramowania, planowania i prowadzenia terapii specjalistycznych, które podlegają rozliczaniu świadczeń w sposób niestandardowy
 • Zasady rejestracji świadczeń umożliwiające rozliczanie świadczeń poza standardem

Niezbędne dokumenty

Formularz zwrotu wydatków za podróż (60,7 KB)
Regularmin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie (464 KB)
Załącznik nr 1. Oświadczenie Uczestnika Projektu (69,2 KB)
Załącznik nr 2. Karta Uczestnika Projektu (70,7 KB)
Załącznik nr 3. Umowa Uczestnictwa w Projekcie (69,9 KB)
Załącznik nr 4. Deklaracja uczestnicwa w Projekcie (66,2 KB)
Załącznik nr 5. Zaświadczenie o zatrudnieniu (66,4 KB)

Osoby upoważnione do udziału w kształceniu:
 • pracownicy pionów administracyjnych podmiotów leczniczych, np. rejestratorki/rejestratorzy, księgowe, specjaliści ds. zamówień publicznych;
 • kadra zarządzająca podmiotami leczniczymi, np. dyrektorzy, managerowie ochrony zdrowia;
 • kadra medyczna posiadająca w zakresie swoich obowiązków funkcje administracyjne, np. ordynatorzy, pielęgniarki oddziałowe,
 • pracownicy Narodowego Funduszu Zdrowia,
 • pracownicy organów założycielskich podmiotów leczniczych tj. jednostek samorządu terytorialnego, uczelni medycznych (pracownicy administracyjni), ministerstw, urzędów wojewódzkich, centralnych urzędów administracji rządowej (uczestnikami mogą być wyłącznie pracownicy komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za nadzór nad utworzonymi przez ten organ podmiotami leczniczymi);
 • konsultanci krajowi i wojewódzcy.

Uwaga: Pracownicy zatrudnieni w jednym miejscu pracy (u jednego pracodawcy) stanowią nie więcej niż 20% uczestników jednej formy kształcenia w ramach tego samego projektu.

2 tygodnie przed terminem szkolenia należy dostarczyć komplet dokumentów, w tym Zaświadczenie o zatrudnieniu .