Studia podyplomowe MBA w zakresie ochrony zdrowia

StartStudia podyplomowe MBA w za...
Rozwiń
power52_logowanie.jpg

Szanowni Państwo,

inauguracja II edycji studiów MBA odbędzie się 26 marca 2021 r. w godzinach 13:00-14:15Gdański Uniwersytet Medyczny wraz z Uczelnią Łazarskiego w Warszawie uruchamia II edycję studiów podyplomowych MBA w zakresie ochrony zdrowia. Zajęcia rozpoczną się w marcu 2021 r. Studia będą trwały 4 semestry w trybie zdalnym i stacjonarnym.
Logo_Uczelnia_Lazarskiego_PL_color.png
Oferta adresowana jest do:

• kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi, np. dyrektorów, managerów ochrony zdrowia,
• kadry medycznej posiadającej w zakresie swoich obowiązków funkcje administracyjne, np. ordynatorów, pielęgniarek oddziałowych,
• pracowników Narodowego Funduszu Zdrowia,
• pracowników organów założycielskich podmiotów leczniczych tj. jednostek samorządu terytorialnego, uczelni medycznych (pracownicy administracyjni), ministerstw, urzędów wojewódzkich, centralnych urzędów administracji rządowej (uczestnikami mogą być wyłącznie pracownicy komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za nadzór nad utworzonymi przez ten organ podmiotami leczniczymi),
• konsultantów krajowych i wojewódzkich.

Pracownicy zatrudnieni w jednym miejscu pracy (u jednego pracodawcy) stanowić mogą nie więcej niż 20% uczestników jednej formy kształcenia w ramach tego samego projektu.

Studia są dofinansowane z projektu pn. „Poprawa efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia poprzez szkolenia pracowników administracyjnych oraz kadry zarządzającej w sektorze ochrony zdrowia przez Gdański Uniwersytet Medyczny” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 5.2.: Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych. Rekrutacja rozpocznie się 25 stycznia i potrwa do 5 lutego 2021 r. do godz. 12:00. Zakwalifikowane osoby zostaną zaproszone na rozmowę rekrutacyjną – online. Na 2 tygodnie przed terminem rozpoczęcia studiów należy dostarczyć komplet dokumentów, w tym zaświadczenie o zatrudnieniu.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Projektów GUMed:

Monika Wyrzykowska

(58) 349 10 29

monika.wyrzykowska@gumed.edu.pl

Klaudia Kudrewicz-Kolna

(58) 349 10 29

klaudia.kudrewicz-kolna@gumed.edu.pl

Termin realizacji:

1 edycja październik 2020 – czerwiec 2022
2 edycja marzec 2021 – styczeń 2023

Planowany program studiów podyplomowych:

Harmonogram zjazdów MBA (341 KB)

Lp. Semestr I Semestr II Semestr III Semestr IV
1. Zintegrowana symulacyjna gra biznesowa Rachunkowość zarządcza Systemy informacyjne biznesu Gra strategiczna
2. Zachowania w organizacji Zarządzanie procesami i jakością Zarządzanie zasobami ludzkimi Przywództwo i zarządzanie zmianą
3. Zarządzanie strategiczne w służbie zdrowia Zarządzanie finansowe Zarządzanie projektem Przedmiot do wyboru Programy profilaktyczne, zdrowie publiczne, promocja zdrowia i zdrowie publiczne
4. Strategia zarządzania i podstawy negocjacyjne w służbie zdrowia Zarządzanie marketingowe i PR Ekonomika w ochronie zdrowia i farmakoekonomika Przedmiot do wyboru Psychologiczne aspekty zarządzania
5. Ekonomiczne aspekty zarządzania Metodologia projektu dyplomowego Standardy ochrony zdrowia w Unii Europejskiej Przedmiot do wyboru Negocjacje w biznesie
6. Wystąpienia publiczne. Sztuka prezentacji Sesja panelowa Praktycy Praktykom Prawo gospodarcze Przedmiot do wyboru Kontraktowanie i zamówienia publiczne tu może być Zarz. Badaniami Klinicznymi
7. Kierowanie zespołem      
8. Etyka w biznesie      

Proces rekrutacji

1 Pierwszy etap rekrutacji przeprowadzany jest w formie elektronicznej.
Zgłoszenia należy przesyłać wraz z skanem zaświadczenia o zatrudnieniu oraz podaniem o przyjęcie na studia podyplomowe na adres mailowy: monika.wyrzykowska@gumed.edu.pl.
2 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną dostarczonych zgłoszeń i zaproszeniu na rozmowy kwalifikacyjne zakwalifikowanych osób.
3 Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami.
4 Złożenie podpisów przez uczestnika pod dokumentami, których wzory znajdują się w załącznikach do Regulaminu.

Dokumenty do pobrania

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie (810 KB)
Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (275 KB)
Kwestionariusz osobowy na studia podyplomowe (276 KB)
Formularz zwrotu wydatków za podróż (275 KB)
Załącznik nr 1. Oświadczenie Uczestnika Projektu (275 KB)
Załącznik nr 2. Karta Uczestnika Projektu (275 KB)
Załącznik nr 3. Umowa Uczestnictwa w Projekcie (276 KB)
Załącznik nr 4. Deklaracja uczestnictwa w Projekcie (271 KB)
Załącznik nr 5. Zaświadczenie o zatrudnieniu (271 KB)

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)